DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
MEDIAGEKTE
 

mieren in barnsteen

HOE ORIENTEREN MIEREN ZICH?
was de vraag die gesteld werd tijdens De Super Freek Show van 24 september 2016. Het antwoord moest zijn dat mieren hun stappen tellen. Er zijn inderdaad mieren die door hun stappen te tellen, weten hoe ver ze moeten lopen om hun nest terug te kunnen vinden. De richting waarin ze moeten lopen weten ze door zich op de zon te oriƫnteren. In dit specifieke geval gaat het om mieren die in de woestijn leven en nergens aanknopingspunten hebben om zich te orienteren. Er zijn ook mieren die door hun stappen te tellen, in donker kunnen bepalen hoe groot een ruimte is. De mieren moeten zo iets als 'wiskundige berekeningen' maken, want ze tellen de stappen door langs verschillende lijnen in die ruimte te lopen. De meeste mieren echter volgen de geursporen van hun voorgangers om langs bepaalde routes te lopen. Overdag actieve mieren herkennen hun omgeving, dus gebruiken ze hun ogen.

 

De meeste wetenschappers doen niets liever dan scoren. Helaas zijn de meeste onderzoeken niet geschikt om mee te scoren. Dus proberen zij de afloop van hun onderzoek op te blazen alsof ze een sensationele ontdekking hebben gedaan, zodanig dat de media het oppikken.
Drie voorbeelden waarbij mieren de hoofdrol spelen.

GEVECHT IN HARS VOOR EEUWIG VASTGELEGD
kopt NRC 15-2-2016.
Het gaat over een onderzoek naar fossielen in barnsteen (=fossiel hars), waarbij zes nieuwe termietensoorten en twee nieuwe soorten mieren zijn ontdekt. De sensatie zit ‘m in twee mieren die in gevecht zouden zijn. Ze bijten elkaar. Gaat u vechten met iemand als u in een zwembad met stroperige lijm valt? Natuurlijk niet, waarom zou u. Voor mieren geldt hetzelfde. Waarom zouden mieren gaan vechten als ze in hars terecht komen? Die mier die 100 miljoen jaar gelden in de kleverige hars terecht kwam, probeerde zich los te wurmen. Elk object waaraan ze zich had kunnen optrekken zou helpen. Een sprietje, takje, kevertje of gewoon een andere mier. En dan bijt ze zich daarin vast. Niks vechten, maar een radeloze poging om aan de hars te ontkomen.
Phillip Barden, David A. Grimaldi. Adaptive Radiation in Socially Advanced Stem-Group Ants from the Cretaceous. Current Biology, February 2016 DOI: 10.1016/j.cub.2015.12.060

 

EENZAME MIEREN GAAN BINNEN EEN WEEK DOOD
kopte de krant.
Dit mag geen nieuws heten. Sterker nog, de meeste eenzame mieren sterven binnen een dag. Dat weet iedere mierenonderzoeker die in het veld mieren verzameld. Als je mieren in leven wilt laten, moet je er voor zorgen dat je er enkele bij elkaar houdt. Hoe meer hoe beter. Flurt onderzoek dus.
Akiko K, Merch D, Hollis B & Keller L, 2015. Social isolation causes mortality by disrupting energy homeostasis in ants. Behavioral Ecology and Sociobiology 69: 583-591.

 

KUNNEN MIEREN 5000x HUN EIGEN GEWICHT DRAGEN?
was de vraag die gesteld werd tijdens de Nationale Natuurquiz van 11 mei 2016.
Het antwoord moest ja zijn. De vragenmakers hadden dat antwoord gevonden op internet. Ze hebben niet verder gekeken dan hun neus lang was. Het bericht kwam van de Ohio State University. Het onderzoek zou bewijzen dat een mierennek een gewicht van 5000 keer het eigen gewicht zou kunnen dragen voordat hun kop er af valt. Heeft dus niets met ‘dragen’ te maken.
Stel je eens voor: een wegmier, de mier die bij u thuis onder de stoeptegels leeft, weegt gemiddeld 0,005 gram. Stel dat deze meer 5000 keer haar eigen gewicht kan tillen. Dat zou dus 5000 x 0,005 gram = 25 gram zijn. Dat staat gelijk aan het gewicht van zeven suikerklontjes!
Overigens, de meeste mieren dragen zelden meer dan hun eigen lichaamsgewicht. Er zijn wel mieren die niets anders doen dan zware zaken dragen. Een voorbeeld daarvan zijn de bladsnijdermieren. U weet wel, die Zuid-Amerikaanse mieren die blaadjes afknippen en die tussen hun kaken omhoog houden en daarmee naar hun nest marcheren. Dit zijn ware krachtpatsers. Gemiddeld dragen ze drie keer hun eigen lichaamsgewicht. Dat is even wat anders dan 5000 keer.

 


 

 

 

Peter Boer 4.10.2016