DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
CHOPPEREN
 

 

Chopperen van heide


Chopperen is het machinaal afschrapen van de vegetatie met enkele centimeters van de daaronder liggende humuslaag. Het wordt alleen toegepast om struikheide en dopheidevegetaties te verjongen of kraaiheidevegetaties om te vormen tot struik- en/of dopheidevegetaties. Chopperen werkt averechts indien de heide vergrast is met pijpestrootje en/of duinriet.


Omdat de bodem ongelijk is, blijft na het chopperen een humuslaagje van wisselende dikte over, variƫrend van nul tot enkele centimeters dikte. De wortels van kruipwilg en heide blijven grotendeels onaangetast. Binnen enkele jaren bloeit de heide weer.

Na het chopperen is de beschermende vegetatie weg, waardoor de verschillen tussen de minimum- en maximumtemperaturen zo hoog worden dat de nog aanwezige mierenkolonies wegtrekken en grotendeels uitsterven. Bovendien droogt de bodem sterk uit en erodeert een groot deel van de nog aanwezige humuslaag.

Indien het gechopperde oppervlak beperkt blijft, kan herkolonisatie vanuit de aangrenzende, (niet-recent gechopperde) heide plaatsvinden. Gefaseerd chopperen verdient aanbeveling.


In de duinen van Bergen NH is jaren achtereen de mierenfauna gemonitord na het chopperen van een duinvallei met kraaiheide (Salici repentis-Empetretum). De resulaten zijn tien jaar lang gevolgd. De resultaten staan elders op deze website.

Op Texel werden verschillende terreintjes met kraaiheide vergeleken met aangrenzende zes tot acht jaar daarvoor gechopperde kraaiheidevegetaties. Uit dit onderzoek bleek dat de successie van mierensoorten in de nieuwe situatie traag verloopt. De gechopperde oppervlakten zijn voor steekmieren Myrmica de eerste paar jaar ongeschikt vanwege gebrek aan nestgelegenheid en gebrek aan voedsel. Net als in Bergen, bleek dat xerothermofiele soorten al snel na het chopperen verschijnen. De groei van deze populaties wordt bepaald door de aanwezigheid van voedsel, met name wortelluizen.

Literatuur:
Boer P 2003. Het effect van chopperen in een kraaiheidevegetatie op de bodemfauna: de eerste resultaten. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. 17pp.
Boer P & Noordijk J 2005. Het effect van chopperen van kraaiheiden op de bodemfauna op Texel. Staatsbosbeheer Texel Rapport 2005-2. ISSN 0926-4558

 

 

 

laatste update: 27.11.2012