DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
MIEREN ALS ONKRUIDBESTRIJDERS

 

 

 

De Zuid-Amerikaanse mieren Myrmelachista schumanni verdelgen met mierenzuur op één na alle plantensoorten in hun territorium. De miljoenen werksters van de superkolonie houden zo hun hele gebied ‘onkruidvrij’, zodat alleen hun favoriete plant overblijft.

Ook Nederlandse soorten spuiten ongewenste planten dood, waardoor hun nest niet wordt overwoekerd. Of dit 'bewust'gebeurd is echter de vraag. Hieronder een foto van kleine eikjes die op een bosmierenhoop groeien. De lichte plekken op de blaadjes zijn het gevolg van aantasting door het mierenzuur.

 

 

 

laatste update: 20.02.2010