DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
MIEREN REMMEN DE VERZURING

 

 

Gewoonlijk wordt de bodem door neerslag en humuszuren uitgeloogd. Mieren graven ondergrondse ruimten en brengen het zand naar boven. Indien onder de verzuurde bovengrond kalk aanwezig is, komt er dus weer kalk bovenop en gaat de zuurgraad weer omlaag.

Dankzij de zandverplaatsingen door mieren is de voorraad calciumionen in de bovenste centimeter groot genoeg om als buffer te dienen.

In milieus waar dit gebeurt zie je een mozaïekachtig pH-patroon in de bodem, waardoor basenminnende en basenmijdende plantensoorten naast elkaar kunnen voorkomen.

 

 

laatste update: 12.01.2010