DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
DE BOSSTEEKMIER - Myrmica ruginodis
   

De bossteekmier is de algemeenste bodembewoner van de Nederlandse bossen, althans als we het hebben over diertjes groter dan 3 mm, of als we het hebben over het gezamelijke gewicht van elke diersoort afzonderlijk. Zelfs in monotone dennenbossen en saaie beukenbossen is ze dominant en vaak (bijna) de enige mierensoort.

Herkennen
De bossteekmier lijkt sprekend op de gewone steekmier Myrmica rubra. De meest opvallende verschillen zijn de langere borststukstekels en de geribbelde voorste knoop. Van opzij gezien heeft deze knoop aan de achterkant een stoeprandvormig knikje. De gewone steekmier heeft een bijna gladde, rondlopende voorste knoop.

Habitat
Bossteekmieren komen niet alleen in bossen voor, maar ook in natte en droge heidevelden, struweelvegetaties, tuinen, parken en verlande rietlanden. Een strooisellaag is een vast onderdeel van haar habitat. Humusmieren Lasius platythorax, gewone- en bossteekmieren komen vaak naast elkaar voor.Voorbeeld van een habitat van de bossteekmier. Schoorl (NH), 2012.

Bovengrondse activiteit van de bossteekmier tussen 7 april 2000 en 21 mei 2001 in de Kaaistoep, Tilburg (NB); onderzoek van Paul van Wielink en Peter Boer. De aantallen betreffen aantal gevangen werksters in potvallen per 14 dagen in een zomereikensingel.

 
  Kop van een werkster van de bossteekmier. Foto: antweb.org    
     
  Werkster van de bossteekmier. Foto: antweb.org    
     
 

Gevleugelde bossteekmier (prinses). Foto: P. Fleurbaaij.

     

 

Peter Boer, laatste update: 25.05.2013