DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
DE ZANDSTEEKMIER - Myrmica sabuleti
 
Kop van de zandsteekmier. Let op de lepelvormige verbreding op de knik van het eerste (lange) voelsprietlid. Foto: antweb.org.
 


Zowel in de duinen als op de Limberugse kalkgraslanden, maar ook op heidevelden en bermen is de zandsteekmier algemeen.

Herkennen
Zandsteekmieren kunnen gemakkelijk verward worden met lepelsteekmieren M. lonae, moerassteekmieren M. scabrinodis en duinsteekmieren M. specioides. Bij alle vier is de knik in de basis van het eerste (lange) voelsprietlid gechitiniseerd. Bij de moeras- en duinsteekmier is die heel smal, bij de zandsteekmier duidelijk breder dan de knik zelf, zwak lepelvormig. Bij de lepelsteekmier is dit sterk lepelvormig en uitgehold, zoals bij een opscheplepel.

Habitat
Zandsteekmieren komen vrijwel overal op zandgrond voor, vooral als er sprake is van een licht vegetatiedek, dikwijls met slaapmossen. Ook in lichte bossen. Ook algemeen op kalkgraslanden. Nest gewoonlijk in de grond, maar ook in dood hout.

Bronnen:
Boer P 2010. Mieren van de Benelux. Stichting Jeugdbondsuitgeverij, 's Graveland. 184pp.


 
 
Zandsteekmier. Foto: antweb.org.
   
  .    
   
   
   

 

Peter Boer; laatste update: 11.12.2013