DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
DE MOERASSTEEKMIER - Myrmica scabrinodis
 
moerassteekmierkopKop van de moerassteekmier. Foto: antweb.org.
 


De moerassteekmier is algemeen, maar op www.waarneming.nl zijn in acht jaar, slechts 18 waarnemingen binnen gekomen. Een soort dus die niet opvalt.

Herkennen
De moerassteekmier wordt vaak verward met de zandsteekmier M. sabuleti. De knik in de baais van het eerste (lange) voelsprietlid is aan beide zijde verstevigd met een enigszins donkerder gekleurde chitinerand. De knik is op deze plaats hoogstens ietsje breder dan de voelspriet zelf. Bij zandsteekmieren is de knik aan de bovenkant zwak lepelvormig verbreed, maar duidelijk breder dan de knik zelf. Verder is de voorste knoop opvallend laag en vlak. Bij zandsteekmieren nooit extreem laag, maar vlak is wel mogelijk. De lengteribbels op de versmalling van het voorhoofd zijn bij moerassteekmieren fijner en er zijn er iets meer van dan bij de zandsteekmier M. rugulosa. Qua grootte komt de moerassteekmier overeen met de kleine steekmier, deze heeft geen chitineranden in de knik van het eerste voelsprietlid.
Het meest lijkt de moerassteekmier nog op de duinsteekmier M. specioides, welke van opzij gezien een rondlopende voorste knoop heeft. Ze komen niet naast elkaar voor.

Habitat
In vochtige habitats zelden ontbrekend. De nesten zijn opvallend vochtig. Het nest bevindt zich dan gewoonlijk tussen het compacte wortelstelsel van grasachtigen. Zeer algemeen is de moerassteekmieren op hoge kwelders, in rietlanden, natte heiden, broekbossen en uiterwaarden.
Toch kan de moerassteekmier ook in droge habitats voorkomen. Dikwijls is dit op plaatsen die grenzen aan volkrijke vochtige habitats, zoals zandgrond grenzend aan kwelders. Ook in en onder dood hout zijn de nesten te vinden.
Miersoorten die dikwijls in dezelfde habitat te vinden zijn, zijn wegmieren, gele weidemieren en gewone steekmieren.

Zwermvluchten
Je moet veel geluk hebben wil je getuige zijn van de zwermvlucht van de moerassteekmier. Tijdens massale (ook wel bruids-)vluchten vliegen de mannetjes en maagdelijke koninginnen van vele nesten tegelijk uit, trekken naar elkaar toe en vormen 'wolken'. Dat zag Tjitske Lubach op 22 viii 2017 om 16 uur, bij windstil weer en ca. 32 graden in Domaine de la Fontouret, Indre, Frankrijk en maakte onderstaande foto.zwermvlucht_myrsca

Bronnen:
Boer P 2010. Mieren van de Benelux. Stichting Jeugdbondsuitgeverij, 's Graveland. 184pp.


 
 
moerassteekmierLet op de hoekige, vlakke en lage kop van de voorste knoop. Foto: antweb.org.
   
  .    
   
   
   

 

Peter Boer, laatste update: 30.08.2017