DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
ONTGRONDEN
 

 

Ontgronden en/of verwijderen van de toplaag op zandgrond


Steeds meer worden voormalige akker- en tuinbouwgebieden omgevormd tot natuurgebied. Daartoe wordt de nutriƫntenrijke toplaag verwijderd. Wat overblijft is een zandvlakte. De leefomstandigheden in de nieuwe natuur zijn verre van ideaal. Elementen voor een geschikte habitat ontbreken. Uit onderzoek in het Mantingerveld (Dr) bleek dat er tien jaar na de ontgronding op tien meter afstand van een terrein met een behoorlijke mierendiversiteit zich daar nog nauwelijks mieren hadden gevestigd.


De natuurlijke successie verloopt uitermate traag. Een gewenst natuurdoeltype kan op dezelfde wijze worden bevorderd als bij het plaggen. Alleen zal men dan doelvegetatie-met-kluit moeten importeren van dicht bij gelegen gebieden. Gefaseerd ontgronden en introduceren van doelvegetatie verdient ook hier de voorkeur. Gebeurt dit niet, dan zal hier de wegmier Lasius niger decennia lang de bodem domineren en het vestigen van andere soorten belemmeren.

Literatuur:
Boer P,Ā  2004. Gemier in Plan Goudplevier. De Levende Natuur 105: 72-75.

 

 

laatste update: 12.01.2010